برنزی

50,000 تومان/سالیانه
 • امکان ساخت و مدیریت 1 وبسایت
 • 100 مگابایت فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • سایت ساز Drag & Drop
 • امکان ساخت 10 صفحه
 • صندوق پستی اختصاصی
 • وبلاگ اختصاصی
 • اتصال دامنه رایگان
 • دامنه ir رایگان

نقره ای

155,000 تومان/سالیانه
 • امکان ساخت و مدیریت 1 وبسایت
 • 500 مگابایت فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • سایت ساز Drag & Drop
 • امکان ساخت صفحه به تعداد نامحدود
 • صندوق پستی اختصاصی
 • وبلاگ اختصاصی
 • اتصال دامنه رایگان
 • دامنه ir رایگان

طلایی

300,000 تومان/سالیانه
 • امکان ساخت و مدیریت 2 وبسایت
 • 500 مگابایت فضا (هر وبسایت)
 • پهنای باند نامحدود
 • سایت ساز Drag & Drop
 • امکان ساخت صفحه به تعداد نامحدود
 • صندوق پستی اختصاصی
 • وبلاگ اختصاصی
 • اتصال دامنه رایگان
 • دامنه ir رایگان (هر وبسایت)