نقره ای

229,000 تومان/سالیانه
 • 500 مگابایت فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • سایت ساز Drag & Drop
 • امکان ساخت صفحه به تعداد نامحدود
 • صندوق پستی اختصاصی
 • وبلاگ اختصاصی
 • اتصال دامنه رایگان
 • دامنه ir رایگان
 • ایمیل اختصاصی رایگان

طلایی

489,000 تومان/سالیانه
 • 1000 مگابایت فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • سایت ساز Drag & Drop
 • امکان ساخت صفحه به تعداد نامحدود
 • صندوق پستی اختصاصی
 • وبلاگ اختصاصی
 • اتصال دامنه رایگان
 • دامنه ir رایگان
 • ایمیل اختصاصی رایگان

ویژه

789,000 تومان/سالیانه
 • 2000 مگابایت فضا
 • طراحی اختصاصی وبسایت
 • پهنای باند نامحدود
 • سایت ساز Drag & Drop
 • امکان ساخت صفحه به تعداد نامحدود
 • صندوق پستی اختصاصی
 • وبلاگ اختصاصی
 • اتصال دامنه رایگان
 • دامنه com، net یا org رایگان
 • دامنه ir رایگان
 • ایمیل اختصاصی رایگان